docDirect DP – Afsendersystem er vores integrationsløsning til offentlig Digital Post.
En funktionsrig og smart løsning der er let at komme i gang med.

Ud over det man forventer en sådan løsning skal kunne i relation til at sende post enkeltvis eller som masseforsendelser, så har vi også valgt at tilføje digital underskrift med MitId, hvilket ikke er en standardfunktion i offentlig Digital Post. Hos er denne funktion gratis med i pakken.

Offentlig Digital Post systemet tilbyder også mulighed for at sende NemSMS, hvilket vores løsning naturligvis også understøtter.

Vi har også gjort det muligt, at såfremt en modtager er fritaget for Digital Post, at der så automatisk kan printes og sendes fysisk post. I kan derfor slippe for manuel håndtering af post, når posten er sendt til os.

docDirect DP – Afsendersystem giver automatisk også mulighed for at opsætte et Modtagersystem (se beskrivelsen af denne), hvilket er et krav fra Digitaliseringsstyrelsens side.

docDirect DP version 1.2 har følgende funktionalitet:

FunktionBeskrivelse
Send et brev/en meddelelse direkte fra Word
eller anden Windows baseret løsning.
Send valgfrit til CPR-nr. eller CVR-nr. ved at oplyse modtager eller lad systemet selv finde modtager, hvis denne fremgår af den sendte meddelelse/det sendte brev.
Masseforsendelser af personlige
breve/meddelelser.
Send en brevfletning direkte fra f.eks. Word. docDirect DP splitter automatisk brevene op i enkle forsendelser.
Masseforsendelse af samme brev/meddelelse.Send samme meddelelse til mange baseret på et input fra et regneark f.eks. et udtræk fra et elevsystem.
Opslag i CPR-register til kontrol. Mulighed for automatisk opslag i CPR-register for at kontrollere at en forsendelse sendes til den rigtige person.
Valgfri angivelse af adviseringstekst i
mail og SMS.
Det vil være muligt selv at angive en adviseringstekst, som modtager vil få i en mail eller via SMS – pr. forsendelse.
Valgfri angivelse af om en meddelelse skal
kunne besvares af modtager – med tidsfrist
for besvarelsen.
Når der sendes en meddelelse, bliver det muligt at angive, om modtager kan besvare denne og hvornår denne mulighed ophører.
Medsend et link til en aktivitet.Der kan angives en aktivitetstype med et tilhørende link, som modtager kan aktivere i visningsklienten (Borger.dk, e-Boks eller anden).
Oplys en mødedato og tidspunkt, som modtager kan få lagt i sin kalender med et klik.Skal I indkalde til et møde, kan indkaldelsen nu også indeholde en mødedato og tidspunkt.
Send NemSMS – en ad gangen eller mange
på en gang.
Send en enkelt SMS via NemSMS eller send til mange på en gang baseret på input fra et regneark.
Digital underskrift på dokumenter f.eks. HR-aftaler, aftaler med forældre, samtykke etc. Der kan underskrives af op til 4 personer. 2 personer fra egen organisation og 2 eksterne – forældre f.eks.
Der vil kunne sendes mange aftaler ud baseret på et flettet dokument i Word.
Digital underskrift via e-Mail og op til 15 underskrifter på samme dokument.En tillægsfunktion som f.eks. kan benyttes til at sende materiale til egen bestyrelse til godkendelse.
Sende automatisk fysisk post til borger der er fritaget for Digital PostKommer med i version 1.2
Opslag i CPR-register efter forældres CPR-nr.Kommer med i senere version – kræver at afsender bliver anderkendt som offentlig virksomhed af CPR-registeret.


Vores docDirect DP løsning har få tekniske forudsætninger for at kunne virke Plug & Play
bl.a. kører vi kun på Windows men gerne på Citrix og Windows TerminalServer.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.