docDirect DP – Modtagersystem er automatisk med, når man køber docDirect DP – Afsendersystem, da Modtagersystemet er en forudsætning for, at man kan få fuld værdi af Digital Post løsningen. Hvis man ikke har et Modtagersystem afskærer man sig fra nogle væsentlige funktioner i relation til at være en aktiv part i forhold til sikker offentlig digital kommunikation. Det vil f.eks. ikke være muligt at sende post, som modtager kan besvare eller som firma have en kontaktprofil, sådan elever, borgere, patienter o.s.v. vil kunne sende post til jer via Digital Post (Borger.dk).

Der vil også være typer af post fra anden offentlig virksomhed, der kræver et Modtagersystem. I skrivende stund kan dette dog ikke præciseres nærmere.

Modtagersystemet vil blive udviklet og tilpasset i takt med, at vi ser hvilke behov der opstår.

Modtagersystemet kan godt købes uden køb af Afsendersystemet.

Hvis I vil vide mere eller gerne have en dialog om emnet, så kontakt os venligst.