For at være en part i den offentlige Digital Post løsning, skal man have et Modtagersystem.

Vi tilbyder docDirect DP – Modtagersystem, som automatisk kan videresende post modtaget fra anden offentlig virksomhed. Altså det der skal til, for at retningslinjerne fra Digitaliseringsstyrelsen følges.

Med vores Modtagersystem får I følgende:
– automatisk forsendelse af post til eget postsystem (mailadresse)*
– backup i 30 dage af modtaget post med mulighed for download
– tilbyde jeres “kunder”, at de kan skrive til jer fra Borger.dk, e-Boks.dk eller Mit.dk – sikker post
– sende post som modtager kan besvare (kræver et Afsendersystem, som har denne mulighed – vores har)

Vores Modtagersystem videresender ikke post I modtager direkte i e-Boks eller Mit.dk fra privat virksomhed. I e-Boks kan man selv sætte en sådan videreforsendelse op.

Modtagersystemet kan også benyttes af private virksomheder, der ønsker en automatisk videresendelse af offentlig Digital Post til eget postsystem.

Har I købt vores docDirect DP Afsendersystem, så har I også vores Modtagersystem.
Vi sælger også Modtagersystemet som en selvstændig løsning.

Hvis I vil vide mere eller gerne have en dialog om emnet, så kontakt os venligst.

*I skal selv sikre, at jeres postsystem f.eks. Outlook er sat op til, at denne benytter TLS 1.2 eller en højere version. Det sikrer den nødvendige krypteringen.