Når I køber en e-Boks integrationsløsning hos os, kan I vælge mellem forskellige varianter, hvilket er med til at sikre, at I får den rigtige løsning.

Vi tilbyder 2 løsningstyper samt konsulent assistance, når posten skal i e-Boks.

1. docDirect som giver e-Boks integration ved blot at installere vores software.
I skal altså ikke selv i gang med at udvikle IT, for at kunne sende lønsedler, breve til kunder, ansættelseskontrakter osv.
Vi tilbyder 4 forskellige docDirect varianter samt et docDirect WEB-API. Nedenstående oversigt sammenligner disse løsninger. Download oversigten i PDF.
Vi guider jer gerne igennem evt. via en online demo, sådan I ikke er i tvivl om, hvordan de forskellige løsninger kan hjælpe jer.
De 4 docDirect løsninger er standardløsninger, hvor vi leverer en samlet pakke af funktionalitet. Når vi udvider med ny funktionalitet, så kommer det automatisk alle til gode, når der opgraderes til nyeste version. På den måde kan vi levere billige løsninger med mange funktioner.
Dækker vores løsninger ikke jeres behov, kan vi altid tilpasse en løsning eller lave specialudvikling.

Hver docDirect løsning er beskrevet nærmere, hvilket du finder i menuen under
“e-Boks / e-Boks integrationsløsninger”

docDirect WEB-API er dog en undtagelse her skal I selv lave en smule IT-arbejde, da denne løsning kræver, at I kalder netop et WEB-API hos os og på denne måde overføre posten der skal i e-Boks, men så klarer vi også resten.

2. docPost er løsningen til IT-funktionen, der gerne selv vil lave den nødvendige IT, for at kunne kommunikere med e-Boks. Denne løsningstype giver mening, hvis antal breve er betydelig eller der er specielle behov for systemintegration i forhold til data der flyder til/fra e-Boks. Læs mere om docPost her.

3. Konsulent assistance og løsning af specialopgaver f.eks. udsendelse af post i forbindelse med en fusion giver vi gerne et tilbud på. Vi har hjulpet i mange forskellige situationer, hvor der er opstået et behov, som egen IT ikke har ressourcer til at løse. Læs mere her.

Har I tænkt over, at e-Boks er mere end GDPR sikker post.
Når I sender jeres post via e-Boks, får I muligheder som ligger ud over den basale ydelse – GDPR-sikker post. Vi har gennem et langvarigt samarbejde med bl.a. Nets og e-Boks valgt at specialisere os i de muligheder e-Boks tilbyder. Et samarbejde som ultimo 2022 er ændret til, at vi nu er partnere direkte med e-Boks. Bl.a. derfor kan vi hjælpe jer med at få størst mulig forretningsmæssig værdi ud af at tænke sikker digital post leveret gennem e-Boks.


“e-Boks er meget mere end GDPR sikker post og noget helt andet end sikker e-Mail
– vi kender forskellen, så tag os med på råd, hvis I er i tvivl.”


Vi har besluttet os for, at ingen kunde er for lille og ingen er for stor, når det gælder om at få  posten sendt i e-Boks. Vi bestræber os på at have en løsning, der passer til alle – både i forhold til økonomi, kapacitet og funktionalitet.

Vil I starte med at analysere behov og muligheder for at optimere håndteringen af post,  så hjælper vi gerne.  Vi ved hvordan e-Boks virker, herunder håndtering af kontrakter til underskrift og anden sikker kommunikation.

Har I selv defineret en løsning, så giver vi gerne et skarpt tilbud på både etablering og drift. Har I et tilbud fra en anden leverandør, så brug os til at kontrollere, at I får den rigtige pris – den service yder vi gerne.

Måske I allerede sender post i e-Boks og har brug for at supplere dette. Måske I skal til at starte op – vi håndterer begge situationer.


En e-Boks afsenderprofil kombineret med Docpoint integrations løsninger,
giver forretningsmæssig værdi på den mest enkle og billige måde.