– valg af den e-Boks løsning, der passer til jer

For at kunne benytte e-Boks til sikker dialog, skal man købe en e-Boks afsenderprofil – hos e-Boks.
e-Boks tilbyder 3 forskellige profiltyper, som indeholder forskellige muligheder.
I nedenstående tabel er vist de 3 e-Boks profiler med tilhørende funktioner sammenholdt med de integrationsløsninger vi tilbyder.

Når I køber en løsning hos os, sørger vi for, at I får den rigtige e-Boks profil.
Har I allerede en e-Boks profil, så kan vi ganske sikkert også benytte den.

Oversigt – e-Boks funktioner sammenholdt med Docpoint løsninger

Forklaring til tabellen:
X = er indeholdt i løsningen
V = kan vælges til/fra
T = kan tilkøbes

e-Boks – mere end GDPR sikker post

Når I sender jeres post via e-Boks, får I muligheder ud over den basale ydelse – GDPR-sikker post.
Vi har i et samarbejde med Nets valgt at specialisere os i de muligheder e-Boks tilbyder, hvorfor vi kan hjælpe jer med at få størst mulig forretningsmæssig værdi ud af at tænke sikker digital post. Vores integrationsløsninger giver jer forskellige muligheder. Let og sikkert.


“e-Boks er meget mere end GDPR sikker post og noget helt andet end sikker e-Mail
– vi kender forskellen, så tag os med på råd, hvis I er i tvivl.”


Vi har besluttet os for, at ingen kunde er for lille og ingen er for stor, når det gælder at få  posten sendt i e-Boks. Vi bestræber os på at have en løsning, der passer til alle – både i forhold til økonomi, kapacitet og funktionalitet.

Vil I starte med at analysere behov og muligheder for at optimere håndteringen af post,  så hjælper vi gerne.  Vi ved hvordan e-Boks virker, herunder håndtering af kontrakter til underskrift og anden sikker kommunikation.

Har I selv defineret en løsning, så giver vi gerne et skarpt tilbud på både etablering og drift. Har I et tilbud fra en anden leverandør, så brug os til at kontrollere, at I får den rigtige pris – den service yder vi gerne.

Måske I allerede sender post i e-Boks og har brug for at supplere dette. Måske I skal til at starte op – vi håndterer begge situationer.


En e-Boks afsenderprofil kombineret med Docpoint integrations løsninger,
giver forretningsmæssig værdi på den mest enkle og billige måde.