Med løsningen docDirecte-Boks Basis får I en løsning, som giver jer den basale e-Boks funktionalitet – send post til et CPR-nr. og et CVR-nr. Modtager af posten får at vide, at posten kommer fra jer, hvorfor denne løsning kan anvendes til mere end post til egne medarbejdere.
Vi har suppleret den basale e-Boks funktionalitet med digital signatur på kontrakter via Nets eSignering (NemId). Denne dækker de basale behov for digital signatur f.eks. på HR-kontrakter.

Med en Basis løsning kan I sende:

 • lønsedler fra Lessor Løn og andre lønsystemer
 • andet lønrelateret materiale evt. som bilag til lønseddel
 • post/dokumenter fra HR til medarbejdere, tidligere medarbejdere og kommende medarbejdere
 • post til kunder, klienter, samarbejdspartnere, forældre – hvem man nu har et CPR-nr. eller CVR-nr. på
 • og I kan sende kontrakter til digital underskrift, hvor underskriver adviseres via e-mail og den underskrevne kontrakt automatisk sende i e-Boks

Basis løsningen efterlever kravene om sikker post jf. Persondadaforordningen, men giver jer mere end det:

 • kvittering på alt sendt post
 • retsvirkning på alt post – se beskrivelsen hos e-Boks her
 • mulighed for at medsende op til 8 bilag til et brev
 • mulighed for at benytte links i breve – på den sikre måde
 • vi håndterer både enkel forsendelser og batch – f.eks. et flettedokument fra Word eller en lønkørsel fra Lessor
 • mulighed for at få post frigivet på en specifik dato
 • undgå at masseforsendte breve havner i modtagers SPAM-filter

Vores løsning har få tekniske forudsætninger for at kunne virke Plug & Play bl.a. kører vi kun på Windows men gerne på Citrix og Windows TerminalServer.


Rekvirer yderlig information