Eksempler på løsninger der hjælper vores mere end 200 kunder hver dag.

Mediehus benytter vores løsning til forsendelse til e-Boks af HR-materiale og digital underskrift på ansættelseskontrakter, kontrakter med underleverandører og automatisk udsendelse af rejseafregninger. Der er foretaget tilretninger, sådan løsningen passer til kundens specifikke behov. Selskabet har valgt også at benytte Nets eArkiv til alt HR-materiale.

Detail kæde med mere end 1.200 ansatte benytter vores løsning til at sende HR-relateret post i e-Boks. Det var ikke nødvendigt at ændre i de systemer, HR-afdelingen allerede benyttede.

Skoler og gymnasier der sender post til forældre og elever via Offentlig Digital Post.

Privathospitaler og klinikker benytter vores løsning til at sende indkaldelser til behandlinger m.m. i e-Boks. Man kunne fortsætte med de branchesystemer, man allerede anvendte, uden der skulle ændres i disse. Der er bl.a. implementeret link i det materiale der sendes, sådan modtager kan tilgå informationer direkte på hospitalets hjemmeside fra e-Boks.

IT-konsulet og udviklingshus benytter vores løsning til at sende alt HR-materiale i e-Boks incl. kontrakter til digital underskrift. Nets eArkiv er valgt som arkiv, hvor alt HR-materiale herefter samles. Der skulle ikke ændres i Wordskabeloner etc.

Brancheorganisation med en betydelig grad af sæsonarbejde benytter vores løsning til håndtering af HR-materiale herunder digital underskrift. Der er lavet integration til organisationens eget eArkiv.

Nordisk IT-selskab indenfor den finansielle sektor benytter vores løsning til alt HR-materiale herunder at arkivere direkte i Nets eArkiv. Der er lavet integration til selskabets SAP-system, sådan denne kan trække på arkivet. Eksisterende HR-systemer kunne bibeholdes. Vi hjalp med at flytte dokumenter fra gammelt til nyt arkiv.

En række selskaber, der benytter Lessor løn eller 365Løn, får lønsedler og andet HR-post sendt i e-Boks. Flere benytter sig af muligheden for at vedhæfte bilag til lønsedlen eller supplerer med andet lønrelateret materiale.

Forsikringsselskab, der udbetaler løbende erstatninger, benytter vores løsning til adviseringer til en specifik kundegruppe. Løsningen blev etableret uden selskabet skulle ændre i deres udbetalings system.

Politisk partiorganisation benytter vores løsning til at sende lønsedler i e-Boks.

Faglig organisation benytter vores løsning til at sende HR-materiale og lønsedler i e-Boks, hvilket afløste en del fysisk post og manuelle arbejdsgange. Der skulle ikke ændres i organisationens IT-systemer.

Forsikringsselskab fik omlagt fysisk post til forsendelse til e-Boks med et minimum af ændring i eget forsikringssystem. Forsikringsselskabet drifter og udvikler selv til Lasernet med Docpoint i en konsulentrolle.

Forsikringsselskab fik omlagt fysisk post og udviklet nye skabeloner, som kunne supportere eksisterende post med minimal ændring af eksisterende system. Docpoint har en aktiv konsulent og supportopgave.

Endnu et forsikringsselskab som fik omlagt den fysiske post, med et minimum af tilpasninger af eget system.

Eksempler på specialopgaver hvor post er sendt i e-Boks 

Stemmesedler i forbindelse med valg i holdingselskab.

Link til spørgeskemaer for offentlige enheder herunder universiteter og forskningsafdelinger.

Information af kunder i forbindelse med fusion.

Forskellige adviseringer i forbindelse med omlægninger af den ene eller anden slags.

En specialopgave har typisk det udgangspunkt, at afsender skal sende en stor mængde post på en gang, hvor posten ikke er en del af de standardsystemer, som afsender benytter til daglig.
En standardopgave kan omfatte en meget stor mængde post, hvorfor der kan være betydelige penge at spare, hvis alternativet er almindelig fysisk post eller specialudvikling af standardsystemerne.

Rekvirer yderlig information