Vi arbejder primært med løsninger, hvor Lasernet by Formpipe på den ene eller anden måde er involveret. Vi har mange års erfaring med forskellige løsninger baseret på denne platform herunder integrations løsninger til Digital Post og e-Boks, integration til ERP-løsninger, fakturadannelse/håndtering, OIO til det offentlige – kort sagt “Input Output management i mange varianter”.

Vi tilbyder systemudvikling, drift og support i relation til Lasernet.

Vi har tilbyder digital post integrationsløsningerne docDirect e-Boks, docDirect DP (offentlig Digital Post) og docPost.

docDirect e-Boks løsningerne og docPost leveres i et samarbejde med e-Boks og Nets.
Vi sælger, vedligeholder, supporterer og drifter løsningerne baseret på Microsoft Azure servere placeret i Irland – data kommer ikke udenfor EU.

Vores docDirect DP løsning er en pendant til docDirect e-Boks, hvor integrationen i stedet er til offentlig Digital Post. Her har vi bl.a. tilføjet funktioner i relation til masseforsendelse og digital underskrift.

ISAE 3000 GDPR – For at kunne dokumentere, at vi behandler data sikkert, bliver vi årlig revideret i henhold til ISAE 3000 GDPR. Seneste rapport udarbejdet her i foråret 2024 kan læses/downloades her.


Hvis I ønsker dialog om en løsning, som netop passer til jeres behov, så er I velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak:

Rasmus Sørensen
email: RS@Docpoint.dk
tlf.:      20289943