Vi arbejder primært med løsninger, hvor Lasernet by Formpipe på den ene eller anden måde er involveret. Vi har mange års erfaring med forskellige løsninger baseret på denne platform herunder integrations løsninger til Digital Post og e-Boks, integration til ERP-løsninger, fakturadannelse/håndtering, OIO til det offentlige – kort sagt “Input Output management i mange varianter”.

Vi tilbyder systemudvikling, drift og support i relation til Lasernet.

Vi har udviklet e-Boks integrationsløsningen “docDirect e-Boks” (herunder også docPost) i samarbejde med Nets. Vi sælger, vedligeholder, supporterer og drifter den del af løsningen, som transporterer dokumenter fra afsender til Nets, som sørger for det sidste stykke ind i e-Boks.

Vores docDirect DP løsning er en pendant til docDirect e-Boks, hvor integrationen i stedet er til offentlig Digital Post. Her har vi bl.a. har tilføjet funktioner i relation til masseforsendelse og digital underskrift.

Vi er ISAE 3000 GDPR 2022 revideret.

Hvis I ønsker dialog om en løsning, som netop passer til jeres behov, så er I velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak:

Rasmus Sørensen
email: RS@Docpoint.dk
tlf.:      20289943