Har I et IT-system, som står og danner PDF’er f.eks. fakturaer, kvitteringer etc., som I gerne vil have sendt i e-Boks, så kan I integrere med vores docDirect WEB-API.

I sender dokument i PDF-format og modtagers CPR-nr. eller CVR-nr. – vi klarer resten.

Vi kan evt. tilpasse dette modul til jeres specifikke behov, f.eks. kunne I overføre et kundenr. i stedet for et CPR-nr. og vi kunne hente CPR-nummeret ved et opslag i jeres kundesystem – nævnt til inspiration.

Nok den mest enkle måde at automatisere eksisterende systemers aflevering af post til e-Boksspecielt for nye cloudbaserede løsninger.


Rekvirer yderlig information