Vores docDirect DP løsning gør det let at komme i gang med offentlig Digital Post – både som afsender og som modtager af post.
Løsningen er baseret på det fremtidssikre MeMo format og ud over standardfunktionalitet, så har vi tilføjet funktioner til masseforsendelser af post og NemSMS, Digital underskrift på aftaler, automatisk print og forsendelse af post, hvis modtager er fritaget (under udvikling) og formular støttet dialog (under udvikling).

Hvis man som offentlig virksomhed f.eks. en skole ønsker at blive en aktiv part i det at sende og modtage digital post via den offentlige løsning, så betyder det, at man skal have et Digital Post Afsendersystem og et Modtagersystem (forklaret efterfølgende), som kan fungere sammen med det nye Digital Post system (NgDP).

Vi har i Docpoint udviklet et Afsendersystem og et Modtagersystem. Afsendersystemet er baseret på det nye MeMo format, sådan de fordele dette format giver, kan benyttes fra start.

Afsendersystemet gør det muligt at sende post til CPR-nr. og CVR-nr. – et brev ad gangen eller mange breve på en gang f.eks. resultatet af en brevfletning i Word. Løsningen kan også bruges til at sende NemSMS og post, som modtager kan besvare.

Vi har udvidet funktionaliteten i den offentlige løsning med digital underskrift på aftaler/kontrakter og automatisk print af breve, hvis dette ønskes.
Måske det mest komplette Afsendersystem i markedet, som samtidig ikke kræver IT-ændringer hos jer, da systemet automatisk fungerer sammen med alle Windows baserede systemer.

Løsningen giver også mulighed for, at man som virksomhed kan have en kontaktprofil på borger.dk og i andre visningsklienter, sådan en borger, – elev, – kunde eller – patient kan skrive direkte til jer. Dette er muligt, fordi vores løsning også indeholder et Modtagersystem.

Læs mere om docDirect DP løsningen her.

Lidt info om – ny offentlig Digital Post:

EmneForklaring
Afsendersystem.Et system der kan sende post ind i NgDP.
Vores docDirect DP løsning er et Afsendersystem.
Modtagersystem.Et system der sættes op til at modtage den post, som I får fra anden offentlig virksomhed.
MeMo format.Det dataformat som Digital Post er baseret på. Formatet giver en række nye muligheder. docDirect DP benytter MeMo formatet.
Hvordan modtager Borger posten, der sendes i NgDP.Det vil være muligt for borgere at læse og svare på posten via borger.dk, e-Boks og Mit.dk. CVR-nr. kan benytte VIRK, e-Boks og Mit.dk.
Lukker e-Boks ned.Nej – e-Boks vil fortsat blive brugt af private virksomheder til at sende post til CPR-nr. og CVR-nr. Som offentlig virksomhed skal I fortsat benytte e-Boks til at modtage post sendt fra privat virksomhed til jer.
e-Boks vil også fungere som visningsklient for post sendt af det offentlige til borger og virksomheder.
Masseforsendelse af post – er det muligt.Ja – med docDirect DP er det muligt. Både at sende resultatet af en fletning i f.eks. Word eller ved at oplyse modtagere i en regnearks-fil.
Ellers er svaret nej – masseforsendelse er ikke standardfunktionalitet i NgDP.
NemSMS – hvordan virker det.Det er muligt via NgDP at sende en SMS til personer, som har ladet sig registrere med et mobilnr. i NgDP.
Når I sender, så sender i til et CPR-nr., NgDP sender så SMS’en videre til mobilnr.
docDirect DP gør det muligt at sende fra 1 til mange NemSMS’er.
NgDP – hvem laver det system.Det er Digitaliseringsstyrelsen, som ejer det nye NgDP system og det er Netcompany, som har fået opgaven med at udvikle og drifte systemet.
Digital underskrift – er det muligt i NgDP.Nej – NgDP indeholder ikke mulighed for digital underskrift, men vores docDirect DP løsning indeholder denne funktionalitet – læs mere om dette via dette link.

Link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside vedr. NgDP.


Hvis I måtte have spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte os.