Med løsningen docDirect – e-Boks Express får I en løsning, der på en enkel og let måde sætter jer i stand til at sende post i e-Boks til CPR-nr. eller CVR-nr.

Løsningen giver jer den basale e-Boks funktionalitet – sikker post.

I får dog lidt mere end det:

  • Vedhæft op til 8 bilag til et brev
  • Kontroller at det er den rigtige person I sender til ved navneopslag
  • Kvitteringsrapport for sendt post
  • Send direkte fra f.eks. Word eller send en PDF, som ikke er dannet af systemet selv

Kr. 495,- for at komme i gang – for det får I egen e-Boks afsenderprofil, sådan modtager kan se, at posten kommer fra jer, hjælp til installation af vores software og den nødvendige introduktion – selvom det næsten giver sig selv.

Fast pris pr. måned fra kr. 245,- incl. 90 forsendelser op til 120 kB i kvartalet.
I kan naturligvis sende flere end 90 breve eller breve der fylder mere end 120 kB, hvilket koster lidt ekstra. Rekvirer gerne den fulde prisliste.

OBS – virker kun på Windows PC, som de andre docDirect løsninger.

Rekvirer yderlig information