Digitaliser underskriften og behandlingen af jeres kontrakter, databehandleraftaler, samtykker o.s.v. med en MitID digital underskrift og spar tid.

Vores docDirect løsninger indeholder digital underskrift og kan benyttes sammen med de systemer, I allerede benytter.

Se en videopræsentation af digital underskrift i e-Boks – her.

Vores underskriftsmodul håndterer forskellige kontrakttyper f.eks.

Samtykke – kontrakter hvor kun modparten underskriver

Ansættelseskontrakter – hvor der først underskrives i virksomheden og dernæst af medarbejderen, som underskriver via e-Boks.

Lønregulering eller en advarsel – hvor der underskrives internt i firmaet og det underskrevne dokument efterfølgende automatisk sendes til modpartens e-Boks.

Når I sender en kontrakt til underskrift i e-Boks, får I den mest sikre digitale underskriftsform, da modtager får kontrakten til underskrift leveret i e-Boks.
I andre tilsvarende løsninger får den der skal underskrive en e-mail med et link. En sådan mail kan f.eks. havne i en fælles familiepostkasse, i et SPAM-filter eller blive betragtet som uvæsentlig post og dermed måske ikke blive vist hos modtager. Den der underskriver vil også efterfølgende skulle gøre “et eller andet”, for at få et eksemplar af kontrakten med den påførte underskrift, da denne ikke kan sendes med e-mail grundet GDPR.
Med e-Boks er hele signeringsforløbet GDPR-sikkert og underskriver får automatisk en kopi af kontrakten liggende i e-Boks – og I får en kvittering for, at kontrakten faktisk er sendt, det gør man heller ikke med en e-mail.

Under et underskriftsforløb vil I blive holdt ajour, sådan I ved, om modtager har afvist at underskrive, om underskrifts fristen er overskredet eller om underskrift er udført.

Vi kan også lave tilpasninger, sådan det at arbejde med digital underskrift tilpasses jeres nuværende arbejdsprocesser. Det lyder teknisk, men vi kan have en tilpasset løsning kørende hos jer evt. med fuld integration til e-Boks – på ganske kort tid.

At begynde at arbejde med digital underskrift kan rejse en del spørgsmål. Vi stiller gerne op, hvis I har brug for sparring, inden I beslutter jeres løsning.

Se e-Boks beskrivelse af plug and play digital signatur – det er bl.a. det, vi tilbyder med vores docDirect4 e-Boks løsning.

Rekvirer yderlig information