Få jeres dokumenthåndtering optimeret evt. automatiseret 100%.

Med komponenterne docDirect, e-Boks, Nets eArkiv og Nets Signing kan vi levere en løsning, som er tilpasset den enkelte kundes behov i forhold til dennes eksisterende IT-systemer og arbejdsgange.

En kundetilpasset løsning vil formentlig kunne effektivisere den daglige arbejdsgang, øge kvaliteten i data og spare penge – måske netop være løsningen, som gør det at efterleve kravene fra Persondataforordningen til en god business case.

Hovedkomponenterne

  • send post i e-Boks med eller uden digital signatur og besvar mulighed
  • sikker post til jer – borger/kunde sender sikker post via e-Boks til jer
  • digital signatur via e-Boks eller via Nets Signing, som bl.a. dækker de digitale underskriftsformer i Norden
  • arkivering i Nets eArkiv eller evt. i jeres eget arkiv

kan suppleres med f.eks.

  • scanning efter data til brug for forsendelse, arkivering eller som grundlag for et workflow
  • med forudfyldte drop down menuer, som er med til at effektivisere og sikre kvaliteten i data
  • konvertering af tekstbaserede links til aktive links, som virker direkte fra e-Boks
  • masseforsendelser
  • CPR-nr. opslag i CPR-registeret
  • med mere

Vi tager gerne et møde, hvor vi kan præsentere paletten af  muligheder, sådan I kan vurdere om en tilpasset løsning, er det rigtige for jer. Om ikke andet burde I vide, hvor enkelt og billigt en løsning kan tilbydes, hvis I skal forhandle om tilsvarende funktionalitet med dem, som normalt leverer jeres IT-systemer.

Den rigtige løsning vil også være afhængig af, at I får den profil hos e-Boks, som passer til netop jeres behov. Vi sikrer, at Nets/e-Boks bliver involveret i det omfang, det er nødvendigt, sådan I ikke skal involvere flere parter.Rekvirer yderlig information