e-Boks med GDPR fokus

Med løsningen e-Boks GDPR får I adgang til det meste af den funktionalitet, som e-Boks tilbyder, hvilket giver jer mulighed for at sende post og kommunikere med medarbejdere, kunder/klienter og samarbejdspartnere på en sikker måde, som efterlever kravene fra persondatalovgivningen.

Den funktionalitet, e-Boks tilbyder, men som ikke er med i løsningen fra start, kan tilkøbes.

Løsningen giver jer følgende muligheder:

  1. Sende post i e-Boks til personer (CPR-nr.) eller organisationer (CVR-nr.) –
    send et brev ad gangen eller mange på en gang f.eks. resultatet af en lønkørsel i Lessor løn eller resultatet af en brevfletning i Word.
  2. Send post i e-Boks som modtager kan besvare med fritekst eller ved at vedhæfte bilag/en fil = sikker dialog. Kan bruges til f.eks. at indhente oplysninger fra medarbejdere eller klienter.
  3. Sende 2 foruddefinerede GDPR-formularer omhandlende samtykke og indsigt,
    som modtager kan udfylde og besvare.
  4. Der kan sendes en GDPR-indsigtsforespørgsel via e-Boks til jer.

GDPR sikker kommunikation
Med denne løsning kan I ikke kun selv kommunikere sikkert og dermed også overholde krav fra GDPR-lovgivningen i relation til sikker digital kommunikation, men I kan også anvise en GDPR-sikker kommunikation, såfremt jeres medarbejdere eller kunder ønsker at kontakte jer vedr. GDPR-mæssige forespørgsler.

Posten administreres i vores Postklient, hvor I vil modtage svar og henvendelser. Herfra kan I hente dokumenter til egen opbevaring.

Løsningen kan udvides med digital signatur på kontrakter via e-Boks, sådan I også får adgang til vores signaturløsning.

Samlet set en effektiv løsning, som giver jer de funktioner der er nødvendige for at kunne håndtere post og GDPR-henvendelser sikkert og digitalt, uden der ellers skal ændres i eksisterende IT-systemer.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.