Digital signatur - en professionel løsning

Vi har i Docpoint lavet integration til 2 former for digital signatur - NemId via e-Boks og Nets Signing, som tilbyder signeringsløsninger i alle de nordiske lande.

Download produktbeskrivelsen - digital signatur.

Løsningen er "Plug and Play" og kan benyttes sammen med de systemer I har. Vi kan lave tilpasninger, sådan det at arbejde med digital signering tilpasses jeres nuværende arbejdsprocesser.
Det lyder teknisk, men vi kan have en tilpasset løsning kørende hos jer med fuld integration til e-Boks, hvis dette ønskes - på ganske kort tid.

I en kombineret løsning er det f.eks. muligt på en ansættelseskontrakt at få en intern digital underskrift ved hjælp af NemId-medarbejdersignatur fra f.eks. en chef (eller flere), hvor efter kontrakten automatisk sendes til digital signering med NemId i e-Boks hos den kommende medarbejder.

Hvor signering via NemId i e-Boks kræver, at dit firma har indgået aftale om brug af e-Boks, så kan Nets Signing bruges uden dette krav.

Fælles for vores signeringsløsninger er, at det signerede dokument afleveres til afsenders eArkiv, hvor vi som standard har lavet integration til Nets eArkiv.

Under et signeringsforløb vil du blive holdt ajour, sådan du ved, om modtager har afvist signeringen, om signeringsfristen er overskredet eller og signeringen er udført.

Vores løsning har den fordel, at vi kan tilpasse brugergrænsefladen til jeres behov og med jeres begreber, vi kan scanne efter data samt benytte jeres nøgleord i drop down menuer, hvilket øger både effektivitet og kvalitet og så kan vi levere en løsning, hvor arkivering udføres automatisk - kort sagt, en professionel løsning, som kan leve op til de fleste krav.

At begynde at arbejde med digital signering kan rejse en del spørgsmål. Vi stiller gerne op, hvis I har brug for sparring, inden I beslutter jeres løsning.

Se e-Boks beskrivelse af plug and play digital signatur - det er det vi tilbyder.