Den rigtige løsning til jeres post ?

Med en velgennemført behovsanalyse har I nu fået svar på bl.a. følgende:

1. Er der brug for at ændre i den måde, som post i dag sendes på, da den anvendte forsendelsesform ikke efterlever Persondataforordningens krav til sikkerhed ?

2. Bliver post dannet i forskellige IT-systemer f.eks. Word, et HR-system, Excel, et CRM system og skal der findes løsninger for det enkelte system ?

3. Kunne det være givtigt at digitalisere manuelle post/dokument håndterings processer ?

4. Er den nuværende anvendelse af fysisk post som forsendelsesform blevet dyr og bøvlet ?

5. Vil vi gerne kunne sende post til alle i Danmark, som har et CPR-nr. eller CVR-nr. tilknyttet, uden at vi skal være afhængig af den teknologi, som den enkelte modtager måtte anvende ?

6. Kunne det være interessant at benytte digital signatur på kontrakter, aftaler, samtykkeforhold etc. – måske få digital signatur på kontrakttyper, som jeres nuværende setup ikke understøtter ?

7. Vil det være en fordel at have en kvittering på, at den post der er sendt, faktisk er kommet frem til modtager ?

8. Er der planlagt ændringer i de eksisterende IT-systemer, som løser jeres behov eller vil det være en fordel ikke at skulle ændre i de IT-systemer, som allerede benyttes og i stedet få løst problemet på anden vis ?

Mulige løsninger afhængig af resultatet af jeres analyse:

Behovsanalyse spg. Jeres svarAlm. post
Sikker
e-mail
Min sidee-Boks
1. Behov for ny måde at håndtere
post grundet sikkerhed ?
JAOKOKOKOK
2. Bliver post dannet i flere
IT-systemer ?
JAOKOKOKOK
3. Givtigt at digitalisere
manuelle processer ?
JAOKOK
4. Er nuværende forsendelsesform
blevet dyr og bøvlet ?
JA?OKOK
5. Sende post til alle
CPR-nr./CVR-nr. ?
JA?OK
6. Ønske om digital signatur ?JA?OK
7. Kvittering for sendt post ?JA?OK
8. Ønskes at bibeholde nuværende
IT-systemer, som de er ?
JAOKOKOK *

e-Boks som den fremtidige løsning

Hvis e-boks vurderes til at være en del af den fremtidige løsning, kan det tænkes, at integrationen mod e-Boks skal håndteres forskelligt afhængig af forudsætningerne.

Hvis I er i tvivl om, hvad vores løsninger kan gøre for jer eller I gerne vil have sparring i forhold til en behovsanalyse og et løsningsvalg, så er I velkommen til at kontakte os – helt uforpligtende naturligvis.