– måske en ny udfordring i jeres administration.

Datatilsynet skriver i forhold til GDPR-indsigtsret bl.a. følgende:

Retten til indsigt indebærer for det første, at den registrerede har ret til at se de personoplysninger, som du behandler om den pågældende. Det vil normalt være oplysninger om den registrerede, som du behandler på sager i dine it-systemer mv., men det kan også være tv-overvågningsbilleder, hvor den registrerede optræder eller oplysninger om den registreredes teletrafik mv. For det andet indebærer retten til indsigt, at den registrerede har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, du foretager. Formålet med retten er, at give den registrerede mulighed for at se hvilke personoplysninger, du behandler om den pågældende, og skabe mere gennemsigtighed omkring, hvordan du behandler dem. Den registrerede kan på den baggrund kontrollere, at personoplysningerne er korrekte og i øvrigt behandles lovligt. Du kan give en registreret indsigt i personoplysningerne på flere måder. Det kan f.eks. ske ved, at du sender en kopi af personoplysningerne via Digital Post, men det kan også ske ved, at du elektronisk giver den registrerede adgang til at tilgå personoplysningerne fra sin egen PC eller lignende.

Er det en udfordring for jer at administrere indsamling af data om en kunde på tværs af organisationen, har vi måske en løsning, som kan hjælpe jer.
Vi kan nemlig hjælpe med at administrere indsamlingen af data/dokumenter og som det sidste i processen sende disse til e-Boks, sådan I både får en kvittering for, hvad der er overdraget til personen, der har benyttet sin indsigtsret samtidig med, at I efterlevere kravene om en maskinlæsbar overdragelse af data om/til kunden.

Vi går gerne ind i en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med denne nye administrative opgave.