docDirect DP er en konkurrent til OneTooX fra KMD, hvorfor det måske kunne være interessant for jer at se på, hvilke muligheder docDirect DP tilbyder sammenlignet med OneTooX.

docDirect DP er en Digital Post integrationsløsning, som ud over det at sende almindelig digital post lig OneTooX, også indeholder digital underskrift, masseforsendelse med op til 10.000 forsendelser pr. gang, NemSMS og et Modtagersystem. Altså en løsning som rummer alle de elementer der skal til, for at være fuldt kørende med Digital Post.

Nedenstående oversigt viser, at docDirect DP indeholder væsentlige mere funktionalitet end OneTooX.
Vi er af den klare opfattelse, at docDirect DP også er mere fleksibel at arbejde med. Her er vi dog lidt forsigtige, da vi har stor respekt for de erfaringer, I måtte have gjort jer som evt. brugere af OneTooX. Men omvendt vil I med erfaring fra OneTooX også have viden om, hvilke funktioner I evt. mangler eller finder bøvlede at bruge, sådan I har let ved at vurdere, om docDirect DP kan tilføre jer værdi.
docDirect DP kunne evt. supplere OneTooX hos jer, sådan docDirect DP blev brugt der, hvor OneTooX ikke rigtig slår til.


Vi har valgt en skarp prissætning på docDirect DP,
sådan det er muligt at praktisere en aktiv og offensiv anvendelse
af offentlig Digital Post uden omkostningerne “stikker af”.
I er velkommen til at rekvirere en prisliste.


Se sammenligningen af de 2 produkter nedenstående og suppler evt. med jeres egen OneTooX erfaring.

Digital Post AfsendersystemdocDirect DPOneTooX*
Forsendelse af post
Send et brev evt. vedhæftet bilag – angiv om brevet kan besvaresJA(JA)
Send samme brev til mange baseret på input fra et regneark – op til 10.000 modtagere pr. forsendelse.JANEJ
Flet breve i f.eks. Word og send det hele på en gang vedhæftet evt. bilag og angiv en actionJA(JA)
Automatisk forsendelse af et fysisk brev, hvis modtager er fritaget for Digital Post.JAJA
Benytter det nye MeMo-format, når der sendes post, sådan f.eks. adviseringstekst, link til aktivitet eller en mødedato kan angives, når der sendes – også ved masseforsendelser.JA(JA)
Digital underskrift på kontrakter/aftaler
Send et eller mange dokumenter f.eks. resultatet af en fletning i Word til digital underskrift via Digital Post f.eks. samtykke erklæringerJANEJ
Send dokument til underskrift i egen organisation og derefter automatisk via Digital Post til underskrift hos modpart f.eks. stillingskontrakter.JANEJ
Send kontrakter, der er modtaget som PDF/fysisk post, til digital underskrift i egen organisation og få den digitalt underskrevne version automatisk sendt til modparten.JANEJ
Send formular modtager kan udfylde og underskriveUnder udviklingNEJ
Send NemSMS til CPR-nr. eller CVR-nr.
Send NemSMS – evt. mange SMS’er på en gang baseret på modtagerliste i et regnearkJANEJ
Digital Post Modtagersystem – så borger kan sende digital post til jer.
Modtag post fra Digital Post og gem posten i op til 30 dage.JANEJ
Få Digital Post automatisk videresendt til mailadresse hos jerJANEJ
Automatisk vedhæftning af afsenderdata (MeMo standard) – skal evt. bruges, hvis der skal svares på post med specifik referenceJANEJ
 Teknik og økonomi (priser er excl. moms og der henvises til prisliste)
Fungerer sammen med alle Windows baserede systemer via en printerklient samt mulighed for at sende færdig dannede PDF’er etc. Kan driftes via Windows Terminal Server, Citrix eller lign.JA(JA)
Opstart – Afsendersystem og Modtagersystem – incl. online uddannelse, hjælp til installation og fri* forsendelse i 3 måneder (*max. 3.000 forsendelser er incl. i prisen)Fra kr. 900,-?
Drift af Afsendersystem incl. forsendelserFra kr. 600,- pr. måned?
Drift af Modtagersystem – når docDirect DP Afsendersystem også benyttes“Gratis”
Digital underskrift på dokument Op til kr. 11,-
* Sammenligningen af de 2 produkter er med nogen usikkerhed, hvor et (JA) er angivet.Vi giver gerne en demo eller tager en snak om, hvad I kan få ud at at skifte til docDirect DP.