docDirect3 DP er vores nye integrationsløsning til offentlig Digital Post – en løsning målrettet skoler.

Vi bruger vores erfaring fra docDirect integrationsløsninger til e-Boks, så vi har en god ide om, hvad der skal til, for at en løsning til Digital Post har den nødvendige funktionalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.
Vi anvender MeMo formatet fra start, hvilket giver vores løsning en række funktioner, som ikke er muligt via e-Boks, hvorfor vi uden at rødme kalder vores løsning fremtidssikker.

Vi har valgt at tilføje digital underskrift på dokumenter, hvilket ellers ikke er en funktion i den nye løsning. I vil altså få en løsning, som samler sikker digital kommunikation i en og samme løsning.

Anvendelse af MeMo formatet giver anledning til at tale om, at der i stedet for post sendes meddelelser, da en væsentlig ide omkring skiftet til NgDP bygger på, at der skal være en aktiv sikker digital dialog mellem borger og offentlig myndighed. Derfor indeholdes vores løsning også mulighed for at anvende NemSMS.

Rent funktionalitetsmæssigt vil docDirect3 DP, ud over det at kunne sende post/meddelelser ind i NgDP, også indeholde et Modtagersystem, sådan I kun har brug for 1 løsning, for at kunne sende til og modtage fra NgDP.

docDirect3 DP vil fra start bl.a. have følgende funktionalitet:

FunktionBeskrivelse
Send et brev/en meddelelse direkte fra Word eller anden Windows baseret løsning.Send valgfrit til CPR-nr. eller CVR-nr. ved at oplyse modtager eller lad docDirect selv finde modtager, hvis denne fremgår af det sendte.
Masseforsendelser af personlige breve/meddelelser.Send en brevfletning direkte fra f.eks. Word. docDirect splitter automatisk brevene op i enkle forsendelser.
Masseforsendelse af samme brev/meddelelse.Send samme meddelelse til mange baseret på et input fra et regneark f.eks. et udtræk fra et elevsystem.
Opslag i CPR-register til kontrol. Mulighed for automatisk opslag i CPR-register for at kontrollere at en forsendelser sendes til den rigtige person.
Valgfri angivelse af adviseringstekst i mail og SMS.Det vil være muligt selv at angive en adviseringstekst, som modtager vil få i en mail eller via SMS – pr. forsendelse.
Valgfri angivelse af om en meddelelse skal kunne besvares af modtager – med tidsfrist for besvarelsen.Når der sendes en meddelelse, bliver det muligt at angive, om modtager kan besvare denne og hvornår denne mulighed ophører.
Medsend et link til en aktivitet.Der kan angives en aktivitetstype med et tilhørende link, som modtager kan aktivere i f.eks. Borger.dk.
Oplys en mødedato og tidspunkt, som modtager kan få lagt i sin kalender med et klik.Skal I indkalde til f.eks. et forældremøde, kan indkaldelsen nu også indeholde en mødedato og tidspunkt – pt. dog ikke med en accept funktionalitet.
Send NemSMS – en ad gangen eller mange på en gang.Send en enkelt SMS via NemSMS eller send til mange på en gang baseret på input fra et regneark.
Digital underskrift på dokumenter f.eks. HR-aftaler, aftaler med forældre, samtykke etc. Advisering om underskrift via NgDP.Der kan underskrives af op til 4 personer. 2 personer fra egen organisation og 2 eksterne – forældre f.eks.
Der vil kunne sendes mange aftaler ud baseret på et flettet dokument i Word.
Digital underskrift via e-Mail og op til 10 underskrifter på samme dokument.En tillægsfunktion som f.eks. kan benyttes til at sende materiale til egen bestyrelse til godkendelse.
Modtagelse af post, som Borger måtte sende til jer.Vores Modtagersystem vil kunne modtage post som sendes til jer fra Borger og fra andre offentlige myndigheder.
Sende automatisk fysisk post til borger der er fritaget for Digital PostKommer med i version 1.1
Opslag i CPR-register efter forældres CPR-nr.Kommer med i version 1.1 – kræver at I bliver anderkendt som offentlig virksomhed af CPR-registeret.Nedenstående eksempel viser den dialog, som kan benyttes, hvis I ønsker at sende den samme meddelelse til mange på en gang – lettere kan det næsten ikke blive.


Vores docDirect løsning har få tekniske forudsætninger for at kunne virke Plug & Play
bl.a. kører vi kun på Windows men gerne på Citrix og Windows TerminalServer.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.