Digitaliseringsstyrelsen har besluttet, at det offentlige Danmark skal have et nyt digitalt postsystem (NgDP), som skal erstatte e-Boks fra november 2021. Vi er klar med løsningen til jer.

Private virksomheder kan også blive “ramt” af denne ændring, da den nye løsning ikke indeholder en funktion lig den der i dag findes i e-Boks, hvor post modtaget i e-Boks (offentlig digital post) automatisk videresendes til eget system.
I det nye setup kræves, at man som privat virksomhed har et Afhentersystem, som kan hente post modtaget fra det offentlige, hvis man ønsker at få posten f.eks. videresendt til eget e-mail system. Vi tilbyder i Docpoint et Afhentersystem – læs evt. mere her eller kontakt os, hvis I vil vide mere.

For jer som offentlig virksomhed betyder det, at I skal have et nyt afsendersystem og et nyt modtagersystem (forklaret efterfølgende), som kan fungere sammen med NgDP fra sidst i november 2021. NgDP står i øvrigt for “Næste generation Digital Post”.

Vi har i Docpoint valgt i første omgang at udvikle en NgDP klar version målrettet skoler og lade erfaringen herfra blive grundlaget for løsninger til andre. Den løsning vi kommer med, vil være baseret på det nye MeMo format, sådan de fordele dette format tilføjer, kan benyttes fra start og sådan I ikke skal igennem en systemkonvertering på et senere tidspunkt, da MeMo formatet bliver det gældende indenfor 2 år. Den løsning vi kommer med i første omgang er målrettet skoler – du kan du læse mere om docDirect3 DP løsningen her.

Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om NgDP.

EmneForklaring
Hvornår går NgDP i luften.Ultimo november 2021.
Afsendersystem.Et system der kan sende post ind i NgDP. Vores docDirect løsning er at betragte som et Afsendersystem
Modtagersystem.System der læser den post I selv modtager i NgDP. I skal i jeres opsætning pege på et Modtagersystem. Vi planlægger med, at vores løsning også omfatter et Modtagersystem.
AfhentersystemSystem i privat virksomhed, som kan hente den post, som den private virksomhed modtager fra det offentlige.
I den offentlige løsning kaldes Afhentersystemet også Modtagersystem.
MeMo format.Et dataformat som er væsentlig mere fleksibelt og giver flere muligheder/funktioner end det der i dag kendes fra e-Boks. Vi vil i vores løsning benytte nogen af de muligheder, som MeMo giver.
Hvordan modtager Borger posten, der sendes i NgDP.Det vil være muligt for borgere at læse og svare på posten via Borger.dk og formentlig også via e-Boks og Mit.dk. CVR-nr. vil benytte VIRK.
Lukker e-Boks ned.Nej – e-Boks vil fortsat blive brugt af private virksomheder til at sende post til CPR-nr. og CVR-nr. Som offentlig virksomhed skal I fortsat benytte e-Boks til at modtage post sendt fra privat virksomhed til jer.
NgDP – hvem laver det system.Det er Digitaliseringsstyrelsen, som ejer det nye NgDP system og det er Netcompany, som har fået opgaven med at udvikle systemet og drifte det i første omgang.
Digital underskrift – er det muligt i NgDP.Nej – NgDP indeholder ikke mulighed for digital underskrift, men vores docDirect løsning vil indeholde denne funktionalitet – læs mere om dette via dette link.
Hvordan afregnes NgDP.I dag betaler I til e-Boks og til jeres leverandør – os f.eks.
Fremover vil der ikke være en direkte udgift svarende til den udgift I betaler til e-Boks, hvorfor I “kun” vil få en direkte udgift til os/jeres leverandør.

Link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside vedr. NgDP.I takt med vi bliver klogere i relation til NgDP, så vil denne side løbende blive opdateret.
Hvis I måtte have spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte os.