e-Boks er altid en mulighed – også i specielle situationer.

Vi kan hjælpe jer med at sende breve i e-Boks, hvis I ikke selv har en løsning til den specifikke opgave, den nødvendige kapacitet eller teknologi til rådighed. Det kunne f.eks. være i forbindelse med:

  • en kampagne
  • en generel vigtig information til en stor medarbejderskare
  • ved en fusion / omstruktureringer
  • generalforsamlingsmateriale f.eks. vedr. afstemninger

Input til en sådan opgave kan være flere og det er muligt at sende det samme brev til mange eller specifikt brev afhængig af modtager. Der kan puttes aktive links ind i brevet o.s.v.

Fordelen ved at bruge os til en sådan opgave er bl.a., at I kan udarbejde breve “som I plejer” f.eks. i Word og supplere dette med et kundeudtræk “som I plejer” f.eks. til et regneark – herfra klarer vi resten. Vi sørger også for de nødvendige aftaler med Nets/e-Boks.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.