Med løsningen docDirect – e-Boks Standard  får I adgang til det meste af den funktionalitet, som e-Boks tilbyder, hvilket giver jer mulighed for at sende post og kommunikere med medarbejdere, kunder/klienter og samarbejdspartnere på en sikker måde, som efterlever kravene fra persondatalovgivningen.

Den funktionalitet, e-Boks tilbyder, men som ikke er med i løsningen fra start, kan tilkøbes.

Løsningen giver jer følgende muligheder:

  1. Sende post i e-Boks til personer (CPR-nr.) eller organisationer (CVR-nr.) –
    send et brev ad gangen eller mange på en gang f.eks. resultatet af en lønkørsel i Lessor løn eller resultatet af en brevfletning i Word.
  2. Send post i e-Boks som modtager kan besvare med fritekst eller ved at vedhæfte bilag/en fil = sikker dialog. Kan f.eks. bruges til at indhente oplysninger fra medarbejdere eller klienter.
  3. Sende dokumenter til digital underskrift med NemId i e-Boks.

Digital signatur på den smarte måde.
Som en del af denne løsning får I også vores Signaturløsning, som kan kombinere 2 typer digital signatur, sådan I f.eks. kan underskrive en ansættelseskontrakt digitalt i egen organisation med en Medarbejdersignatur, hvilket kunne være en chefunderskrift for efterfølgende (automatisk) at få kontrakten sendt til underskrift af kandidaten i e-Boks.
Kandidaten får automatisk en kopi af kontrakten med begge digitale signaturer sendt til sin e-Boks. Altså ikke noget med at printe, underskrive og scanne, før kontrakten sendes til underskrift i e-Boks (men hvis I gerne vil det, så er det også muligt).

Signaturløsningen giver også 2 andre muligher:

  1. I underskriver digitalt et dokument internt i organisationen – den underskrevne version af dokumentet sendes efterfølgende automatisk til modtager i e-Boks, hvilket f.eks. kunne være en lønregulering
  2. I sender en aftale f.eks. et samtykke til digital underskrift i e-Boks – her er det kun personen som modtager dokumentet, der skal underskrive

Signaturløsningen kan også benyttes til f.eks. lejekontrakter, som kræver både en underskrift af ejer (hos jer) og op til 2 forskellige underskrifter af lejere i e-Boks.

Kontrakterne administreres i vores Postklient, hvor I hele tiden kan følge med i status på de enkelte kontrakter og hvorfra I til sidste kan hente det digitalt underskrevne dokument til egen opbevaring.

Samlet set en effektiv løsning, som giver jer de funktioner der er nødvendige for at kunne håndtere post sikkert og digitalt, uden der ellers skal ændres i eksisterende IT-systemer.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.