Med løsningen docDirect – e-Boks får I adgang til den funktionalitet e-Boks tilbyder i relation til sikker post, sikker kommunikation og digital underskrift – kort sagt de funktioner en HR-funktion har brug for.

Når I vælger docDirect – e-Boks, skal I ikke indføre et nyt HR-system, et nyt mailsystem eller igennem et tidskrævende IT-projekt for at indføre GDPR-sikker post og digital underskrift. Løsningen fungerer automatisk sammen med alle jeres nuværende Windows baserede systemer herunder Word – også lønsystemet.

I vil med denne ene løsning få mulighed for at digitalisere jeres HR-post, jeres lønsedler og anden post i relation til løn, hvilket kan have stor nytteværdi – også selvom I måtte bruge et lønsystem, som automatisk sender lønsedlen i e-Boks.
Løsningen kan i øvrigt også bruges til at sende sikker post til kunder, samarbejdspartnere og til det offentlige. 

Digital underskrift på bl.a. HR-kontrakter.
Løsningen giver mulighed for digital underskrift i kombination med e-Boks på 3 måder:

 1. En kontrakt begge parter underskriver f.eks. en ansættelseskontrakt. Her underskriver I selv først og efterfølgende underskriver medarbejderen i e-Boks. Medarbejderen får automatisk den underskrevne kontrakt med begge underskrifter sendt i e-Boks. Den løsning er vi de eneste i markedet som tilbyder.
 2. En kontrakt der kun skal underskrives internt af jer, hvor medarbejderen skal have en kopi af det underskrevne dokument. Når I har underskrevet internt, sendes der automatisk en kopi påført jeres digitale underskrift til medarbejderens e-Boks, hvilket f.eks. kunne være en lønregulering.
 3. I sender en aftale f.eks. et samtykke til digital underskrift i e-Boks – her er det kun personen som modtager dokumentet, der skal underskrive. Dette kan ske baseret på en dokumentfletning i Word, hvilket vil sige, at I kan sende mange samtykker ud på en gang.

  Underskrift af f.eks. bestyrelsesreferater eller andre dokumenter med mange underskrivere.
  Løsningen indeholder også et modul, som gør det muligt at indhente underskrift af op til 10 personer på samme dokument f.eks. et referat fra et bestyrelsesmøde.

  Masseforsendelse – send brev til alle medarbejdere uden brug af mailadresse.
  Det kan være af stor værdi, at kunne sende post til alle medarbejdere uden at have deres mailadresser, hvilket er muligt her, da adressen er CPR-nummeret. Samtidig får I også en kvittering for, at posten er leveret.
  I kan sende individuelle breve baseret på en brevfletning f.eks. i Word eller I kan sende enslydende breve, baseret på at modtagere er listet i et regneark – let, sikkert og effektivt.

  docDirect – e-Boks er en standardløsning som kan leveres hurtigt og billigt, men vi kan også tilpasse løsningen evt. udvide med integration til jeres IT-systemer f.eks. aflevere kopi af post til jeres arkivsystem. Vi tager gerne en dialog om jeres behov.

  Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

  Vi giver gerne en demo – eller læs evt. mere her.