Send post & digital signatur

e-Boks basis funktionalitet og Nets eSignering. 

Med løsningen e-Boks Basis & eSignering tilbyder vi en løsning, som giver adgang til den basale e-Boks funktionalitet – send post til et CPR-nr. og et CVR-nr. Modtager af posten får at vide, at posten kommer fra jer, hvorfor denne løsning kan anvendes til mere end egne medarbejdere.

Med en basis løsning kan I sende:

 • lønsedler fra Lessor Løn og andre lønsystemer
 • andet lønrelateret materiale evt. som bilag til lønseddel
 • post/dokumenter fra HR til medarbejdere, tidligere medarbejdere og kommende medarbejdere
 • post til kunder, klienter, samarbejdspartnere, forældre – hvem man nu har et CPR-nr. eller CVR-nr. på
 • og I kan sende kontrakter til digital underskrift, hvor underskriver adviseres via e-mail og den underskrevne kontrakt sende i e-Boks

Persondataforordningen kræver sikker post

Basis løsningen efterlever kravene om sikker post jf. Persondadaforordningen, men giver jer mere end det – herunder:

 • kvittering på alt sendt post
 • retsvirkning på alt post – se beskrivelsen hos e-Boks her
 • mulighed for at sende op til 8 bilag til et brev/et dokument
 • mulighed for at benytte links i breve – på den sikre måde
 • vi håndterer både enkel forsendelser og batch – f.eks. et flettedokument fra Word eller en lønkørsel fra Lessor
 • mulighed for at få post frigivet på en specifik dato
 • undgå at masseforsendte breve havner i modtagers SPAM-filter

Vores løsning har få tekniske forudsætninger for at kunne virke Plug & Play bl.a. kører vi kun på Windows men gerne på Citrix og Windows TerminalServer.

Det er muligt at udvide løsningen med digital signatur på kontrakter, hvor det hele foregår i e-Boks.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.