Med løsningen Digital post – offentlig tilbyder vi en løsning, som giver jer mulighed for at få fuld værdi af den e-Boks afsenderprofil I kan købe jvf. lov om Offentlig Digital Post.

I kan sende post til CPR-nr. og CVR-nr., I kan sende post med mulighed for at modtager besvarer den fremsendte post og I kan give borger/firma mulighed for at sende sikker post til jer fra e-Boks – det hele i en standardløsning, som I kan tage i brug uden at skulle ændre i jeres nuværende IT-systemer.

Løsningen kan udvides med digital signatur på kontrakter og vores andre tilkøbs moduler.
Vi tager gerne et møde, hvis I ønsker en dialog om vores løsning kontra jeres behov.

Vores løsning har få tekniske forudsætninger for at kunne virke Plug & Play
bl.a. kører vi kun på Windows men gerne på Citrix og Windows TerminalServer.

Kontakt os for fremsendelse af nærmere beskrivelse incl. prisliste.

Vi giver også gerne en demo.