Lasernet Standard Moduler

Lasernet Server

Lasernet Server er den centrale software i Lasernet Input/Output Management-løsningen, og er det modul, som binder samtlige andre moduler i Lasernet Suiten sammen og derved giver brugerne den ønskede Input/Output Management-løsning.

Lasernet Server installeres i netværket i forlængelse af det eksisterende ERP- eller Office system og kan efterfølgende behandle alle de data, der dagligt udskrives eller sendes elektronisk til samarbejdspartnere.

Download beskrivelse af Lasernet Server

Beskrivelsen er på engelsk.

Developer

Lasernet Developer avendes til opsætning og design af de udskrifter, som ønskes anvendt i Lasernet Serveren. Da programmet er specielt udviklet til formålet, er der lagt stor vægt på brugervenlighed og overskuelighed. Lasernet Developer er således grafisk opbygget, da alle ændringer vises løbende på skærmen.

Download beskrivelse af Developer-modulet

Beskrivelsen er på engelsk.

Communication

Lasernet Communication-modulet er bygget til at integrere med de mest almindelige mail-applikationer og med Microsoft Fax Services. Det er derfor muligt for enhver organisation at lade al kommunikation med samarbejdspartnere, kunder og leverandører foregå via Lasernet Communication-modulet.

Download beskrivelse af Communication-modulet

Beskrivelsen er på engelsk. 

XML Output Modulet

Lasernet XML Output-modulet gør det muligt for brugeren at skabe avanceret XML output-filer. Brugeren af softwaren anvender samme intelligente og fleksible editeringsværktøjer, som når der arbejdes med grafisk output generelt i Lasernet.

Download beskrivelse af XML Output-modulet

Beskrivelsen er på engelsk. 

XML Input Modulet

Lasernet XML Input-modulet kan modtage og bearbejde ethvert XML-format fra et hvilket som helst administrativt system. Modulet gør det let og overskueligt for brugeren at arbejde med XML-baseret teknologi via en overskuelig og grafisk baseret brugergrænseflade, der bl.a. giver mulighed for at benytte sig af en hel del forskellige editeringsmuligheder.

Download beskrivelse af XML Input-modulet

Beskrivelsen er på engelsk.

Sharepoint og Database

Med dette modul kan din Lasernet-installation arbejde med data i Microsoft Sharepoint og du vil - uanset ERP og øvrige it-systemer, blive i stand til at arbejde mere effektivt med forretningsdokumenter, databaser og web-tjenester.

Download beskrivelse af Sharepoint og database-modulet

Beskrivelsen er på engelsk.

PDF Security

Med Lasernet PDF Security-modul kan du højne sikkerheden i forbindelse med elektronisk dokumentudveksling – både input og output, i form af kryptering, signering, dekryptering og verificering af PDF-dokumenter. Du er dermed i stand til at forhindre uautoriseret adgang og utilsigtede ændringer i dine forretningsdokumenter.

Download beskrivelse af PDF Security-modulet

Beskrivelsen er på engelsk.

Lasernet PDF/Excel Input

Med Lasernet PDF/Excel Input-modulet er det muligt at modtage elektroniske ordrer og fakturaer i PDF-format. Modulet benyttes til at "udtrække" informationen fra PDF-dokumentet, således at disse data kan konverteres og integreres med økonomisystemet og/eller et elektronisk arkiv.

Download beskrivelse af Lasernet PDF/Excel Input-modulet

Beskrivelsen er på engelsk.

Lasernet Supervisor

Med Lasernet Supervisor-modulet sikres du en proaktiv og hurtig melding i tilfælde af fejl eller andre driftsforstyrrelser på Lasernet Serveren.

Download beskrivelse af Lasernet Supervisor

Beskrivelsen er på engelsk.

Lasernet File

Lasernet File-modulet anvendes i forbindelse med lagring af dokumenter i en bestemt folder i filsystemet. Med file-modulet kan man navngive de arkiverede filer intelligent. Sammen med PDF Server-modulet kan Lasernet File lagre dokumenter med ønsket filnavn f.eks. fakturanr.PDF, og således opbygge et arkiv over printede dokumenter. Det kan også være udskrifter eller afsnit af udskrifter som lagres i Excel eller RTF format til senere anvendelse i andre programmer.

Download beskrivelse af Lasernet file her

Beskrivelsen er på engelsk.

Kilde: formpipe.dk

Top ERP Logoer