Nets Share Direct

Docpoint A/S har indgået aftale med Nets om udvikling, administration og drift af ”Nets Share Direct” (Pt. Nets Share Klient - navnet er under ændring hos Nets).

Med Nets Share Direct kan man sende dokumenter direkte fra eksisterende systemer eksempelvis fra MS Word eller et lønsystem til e-Boks - evt. kombineret med digital signatur og returnering af det digital underskrevne dokument til et eArkiv. Nets markedsfører i Danmark produktet specielt rettet mod HR-funktioner og i forhold til at få lønsedler i e-Boks, men løsningen kan bruges til alle former for dokumenter, hvor der ønskes en digital sikker forsendelse.
Løsningen vil i løbet af 2017 også blive markedsført i de øvrige nordiske lande, hvor Nets er repræsenteret.

Løsningen er meget hurtig at tage i brug - en standardløsning er oppe at køre på få dage og en tilpasset løsning til kundens specifikke behov på ca. en uge.
Her er det vigtigt at fremhæve, at der IKKE skal laves nogen form for IT-udvikling hos kunden. Der skal blot installeres et program på de PC'ere, hvorfra integrationen skal bruges.

Baseret på konkrete erfaringer kan man opnå besparelser på op til 80 procent ved at sende dokumenter til e-Boks i stedet for at sende dem med posten.
Ud over den kontante besparelse er brug af e-Boks også med til at øge effektiviteten i det daglige arbejde.

For at kunne sende et dokument til e-Boks er det nødvendigt at kende:

  • cpr-nummer, når du sender til private modtagere

  • cvr-nummer, når du sender til en virksomhed.

Læs om Nets Share og e-Boks på www.Nets.dk.

Sådan bruges Nets Share Direct

Med Nets Share Direct kan du enkelt og uden at ændre i dit nuværende setup sende et dokument til en modtager i e-Boks:

 

Selve Nets Share Direct ser således ud (denne dialog giver mulighed for digital underskrift), men kan dog tilpasses jeres specifikke behov.

Det er her, du indtaster oplysninger om modtageren og markerer, hvis dokumentet skal underskrives af modtageren.
Du kan også bruge Nets Share Direct til masseudsendelse, f.eks. hvis du har et brevflettet dokument i Word, så fremfinder systemet selv CPR-nr. eller CVR-nr. ved brug af scanning.

 

Det får du med Nets Share Direct

  • Send til modtagere på baggrund af cpr- eller cvr-nummer. Flettede dokumenter sendes automatisk til hver enkelt modtager.
  • Konvertér dokument til PDF/PDFA (sker automatisk).
  • Send dokument til signering hos udvalgte modtagere. Vi garanterer at PDF-formatet er valid til signering. Du får en PDF-fil, som indeholder de digitale underskrifter, retur.
  • Vedhæft PDF til originaldokumentet.
  • Afsend egne PDF-filer.
  • Mulighed for arkivering i eArkiv med automatisk påsætning af metadata.
  • m.m.

 

Nets Share Direct markedsføres af Nets, men vi har i Docpoint rettighed til også at formidle et salg, hvorfor du er velkommen til at kontakte os for nærmere information evt. tilsendelse af produktbeskrivelse.