HR dokumentpakke med bl.a. digital signatur og eArkiv

Vi har i samarbejde med Nets sammensat en løsning, som er specielt målrettet HR-funktionen.

Denne løsning har følgende primære funktioner:

 • Forsendelse af dokumenter til e-Boks
 • Masseforsendelse f.eks. ud fra et flettet Word dokument
 • Digital signatur på dokumenter f.eks. ansættelseskontrakter via e-Boks
 • Virksomhedsintern digital signatur med NemId Medarbejdersignatur
 • Kombination af Virksomhedsintern og e-Boks digital signatur på samme dokument (flere underskrivere)
 • Alle ovenstående funktioner arkiverer automatisk de sendte dokumenter i eArkiv
 • Upload af dokumenter til nets eArkiv med mulighed for automatisk påsættelse af metadata ved scanning
 • For alle arkiveringer i Nets eArkiv påsættes metadata på det lagrede dokument i en kombination af automatik, ved scanning, ved valg fra drop down menu og ved manuel indtastning
 • Løbende statusinformation og kvitteringer dækkende det der er sendt i e-Boks
 • Nets eArkiv baseret på en arkivering, hvor dokumenter fremfindes på baggrund af metadata og ikke en mappestruktur. Nets eArkiv har bl.a. følgende funktionalitet:
  • Avanceret rettighedsstyring
  • Tilpasning til den enkelte kunde, sådan kunden bruger de begreber kunden er vandt til
  • Regelstyring f.eks. i forhold til sletning og dermed automatisk oprydning i arkivet
  • Udtræk på medarbejderniveau sådan data/dokumenter kan overleveres jvf. krav fra Persondataforordningen
  • Et arkiv som er uafhængig af jeres systemleverandører på HR-området
  • Mulighed for at få samlet alt HR-materiale i et arkiv

Og husk - det hele leveres som en cloud baseret service, som gør det muligt for jer at fortsætte med de HR-systemer I har inkl. dokumentskabeloner i Word. 
Altså ingen krav om nyt HR-system eller bøvlede IT-projekter. Desuden hjælper løsningen jer med at efterleve kravene fra Persondataforordningen, som træder i kraft maj 2018.

Se beskrivelsen af løsningen på www.Nets.dk. 

Læs hvordan TDC har taget løsningen i brug og hvad de har fået ud af det.