Referencer - kørende løsninger

Vi har i dag en lang række kunder kørende på Nets Share Direct løsningen.
Der er mindre erhvervskunder og institutioner, som benytter løsningen til lønsedler, over private sygehuse, der indkalder deres patienter til behandling og store koncerner der håndtere kontrakter og HR-materiale med digital signatur og efterfølgende arkivering i eArkiv.

Nets Share Direct løsningen gør det muligt at tilpasse dialog og datainput/indsamling til kundens udsendelses og arkiveringsbehov, hvilket har været et stærkt argument, når Nets Share Direct er blevet valgt.

Vi har desuden løst en lang række ad hoc opgaver, hvor større organisationer har haft behov for specialleverancer til e-Boks. Pt. er den største enkelleverance på + 80.000 dokumenter.

Hvis du gerne vil høre mere om de løsninger, som vi har leveret, så er du velkommen til at kontakte os.