e-Boks med Lasernet

Med Lasernet kan vi lave integration mellem jeres forretningssystemer og e-Boks på flere forskellige måder - den valgte løsning er afhængig af, hvilken systemgrænseflade forretningssystemet muliggør, hvorfor Lasernet er en meget kosteffektiv måde at lave denne integration på.
Med Lasernet kan vi håndtere alt fra at danne de dokumenter, der skal i e-Boks baseret på data modtaget fra jeres forretningssystem, til at behandle færdiggenereret print, som pt. sendes i en printer, men som Lasernet i stedet kan modtage, behandle og sende i e-Boks. På den måde kan vi minimere kravene til ændring i forretningssystemerne, hvilket vi har erfaring med kan være meget omkostningskrævende.

Nedenstående er et eksempel på en løsning, hvor Lasernet netop gjorde det muligt at få dokumenter i e-Boks, uden der skulle ændres i forretningssystemet.

eBoks

Kunden ønskede en løsning, hvor et output fra deres ERP system resulterede i print, PDF eller dannelse og distribution af filer til e-Boks afhængig af kundens status.

Ved opslag tilbage i kundes ERP system danner Lasernet de relevante output filer. Hvis opslaget viser, at fakturamodtageren er tilmeldt levering til e-Boks, bliver filen omdannet til PDF og sammen med metadata om faktura og fakturamodtager sendt til e-Boks.

Hver dag modtages tilmeldingslister fra e-Boks. Lasernet sørger for opdatering af kundens ERP system ud fra disse lister. 

Overvejer I at skulle have dokumenter sendt til e-Boks fra et eksisterende system, så vil vi gerne give et tilbud på en løsning, sådan I har det bedste beslutningsgrundlag for at vælge.